• slide

Microsoft 365 là một bộ sản phẩm dịch vụ đám mây của Microsoft, bao gồm các ứng dụng văn phòng quen thuộc như Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote, cũng như các công cụ hợp tác như Teams, SharePoint và OneDrive. Microsoft 365 cho phép người dùng truy cập, chỉnh sửa và chia sẻ tài liệu, hình ảnh và video trên nhiều thiết bị và nền tảng. Microsoft 365 cũng cung cấp các tính năng bảo mật và quản lý tiên tiến để bảo vệ dữ liệu và thiết bị của người dùng.

1- Microsoft 365 Business Basic

$3.00 /người dùng/tháng

Bắt đầu với các ứng dụng web và ứng dụng dành cho thiết bị di động

 • Các phiên bản Word, Excel, PowerPoint và Outlook trên web và dành cho thiết bị di động

 • Trò chuyện, gọi, họp với tối đa 300 người dự

 • 1 TB dung lượng lưu trữ trên đám mây cho mỗi người dùng

 • Email cấp doanh nghiệp

 • Quản lý cuộc hẹn với khách hàng

 • Bảo mật tiêu chuẩn

 • Hỗ trợ qua điện thoại và trên web bất cứ lúc nào

 

 

2-Microsoft 365 Business Standard :   $10.00 /người dùng/tháng

     Mọi tính năng trong Business Basic, cộng thêm:
 • Các phiên bản trên máy tính của Word, Excel, PowerPoint và Outlook

 • Dễ dàng chủ trì hội thảo trực tuyến

 • Công cụ đăng ký và báo cáo của người dự

 • Công cụ tạo tài liệu được cá nhân hóa và bố cục chuyên nghiệp 

 

3-Microsoft 365 Business Premium

USD$22 /người dùng/tháng

     Mọi tính năng trong Business Standard, cộng thêm:
 • Bảo mật nâng cao

 • Truy nhập và kiểm soát dữ liệu

 • Bảo vệ trước mối đe dọa trên mạng