• slide

Microsoft 365 là một bộ sản phẩm dịch vụ đám mây của Microsoft, bao gồm các ứng dụng văn phòng quen thuộc như Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote, cũng như các công cụ hợp tác như Teams, SharePoint và OneDrive. Microsoft 365 cho phép người dùng truy cập, chỉnh sửa và chia sẻ tài liệu, hình ảnh và video trên nhiều thiết bị và nền tảng. Microsoft 365 cũng cung cấp các tính năng bảo mật và quản lý tiên tiến để bảo vệ dữ liệu và thiết bị của người dùng.
 • Cơ bản
 • 3,00 USD/người dùng/tháng
 • Email doanh nghiệp tùy chỉnh
 • Ứng dụng Office trên web và di động
 • Chat, cuộc gọi và họp video với Teams
 • 1 TB lưu trữ đám mây cho mỗi nhân viên
 • Đăng ký
 • Tiêu chuẩn
 • 10 USD/người dùng/tháng
 • Phiên bản máy tính của các ứng dụng Office
 • Webinar với đăng ký tham dự
 • Không gian làm việc cộng tác bằng Microsoft Loop
 • Công cụ chỉnh sửa video và thiết kế với Clipchamp
 • Đăng ký
 • Cao cấp
 • 22 USD/người dùng/tháng
 • Quản lý danh tính và quản lý truy cập tiên tiến
 • Bảo vệ khỏi mối đe dọa mạng cải tiến
 • Bảo vệ thiết bị và điểm cuối cấp doanh nghiệp
 • Khám phá, phân loại và bảo vệ thông tin nhạy cảm
 • Đăng ký