Sản phẩm và dịch vụ của công ty MTQ

Các sản phẩm và dịch vụ từ MTQ

Các sản phẩm M365

Các sản phẩm M365

Dịch vụ đào tạo về M365

Dịch vụ đào tạo quản lý và sử dụng M365

Dịch vụ bảo mật dữ liệu trên cloud với M365 

Triển khai các ứng dụng phê duyệt bằng Power App

Dịch vụ backup dự phòng và phục hồi dữ liệu lên đám mây

Dịch vụ thuê ngoài IT, Quản  lý và hỗ trợ từ xa

Tư vấn, cung cấp, triển khai hạ tầng dịch vụ 

Thiết kế website - intranet